הערכת צרכים התנהגות וסיכון

תחום זה הינו תחום מומחיות ייחודי ולכן חשוב שיתבצע על-ידי איש מקצוע מומחה ובקיא בתחום.
ההערכה נדרשת לאור התנהגות פורצת גבולות או עוברת חוק. היא יכולה להימסר לגורמי משפט, רווחה, חינוך וטיפול, בהתאם לצורך.

ההערכה כוללת את תנאי חייו של המוערך, מאפייניו האישיותיים, חוויתו את העולם, את עצמו, ואת מעשיו. כמו גם מוערכים צרכיו הייחודיים, מידת ההסתברות לעבריינות מינית חוזרת בפרק זמן נתון (רצידיביזם) וניתנות המלצות לתוכנית טיפולית מערכתית מותאמת, לרבות תוכנית מוגנות. 

לאחר קבלת חומרים רלוונטיים אודות המוערך (דוחות סוציאליים, אבחונים פסיכו-דידקטיים / פסיכו-דיאגנוסטיים, כתב אישום וכיו"ב), מתקיים תהליך אבחון שאורכו בין שניים לשלושה מפגשים בקהילה או מפגש ארוך בבתי הכלא ו/או  מפגש עם גורמים רלוונטיים נוספים - משפחה, גורמי חינוך, דת וכו', בהתאם לצורך).
בסיום החלק האבחוני, נכתבת חוות דעת קלינית, אשר כוללת אינטגרציה של החומרים שהתקבלו, התרשמות מהמפגשים שהתקיימו בפועל, לרבות שימוש בכלים אקטואריים, סיכום, מסקנות והמלצות. 

יש להדגיש כי למרות החרדה והלחץ הנובעים ממעמד זה, ניתן באווירה מכבדת לייצר שיח כן ופורה, וממנו להמליץ על ההליך הטיפולי והשיקומי הראוי והמתאים ביותר.