טיפול במצבי לחץ ומשבר

שיגרת החיים מזמנת לנו, לא אחת, מצבים בהם אנו חווים פער בין הדרישות או הציפיות מאיתנו לבין התפיסות שלנו לגבי יכולותינו/משאבינו כמי שיכולים לעמוד בדרישות או בציפיות אלו.
הפער בין הציפיות מאיתנו והיכולת שלנו הוא אחד הגורמים השכיחים ללחץ הנפשי. בד"כ אנו מצליחים להשתמש במנגנונים יעילים על מנת להתמודד במצבי לחץ ועל-ידי כך מתפתחת אישיותינו ובטחוננו העצמי גדל.
אולם, כאשר אנו חשים שאין בידינו האמצעים לכך או שהמנגנונים שאנו משתמשים בהם לא באמת יעילים- מופיעה חוויה של איום קיומי או פסיכולוגי שמתפתחת למצב משברי.  

באילו מישורי תפקוד מתבטא המשבר?

  • במישור הפיזיולוגי - כדוגמת: סימפטומים גופניים, שינוי במהלך השינה (הפחתה בשעות/שינת יתר), שינוי בהרגלי אכילה (אכילה פחותה/מועצמת).
  • מישור רגשי - כדוגמת חרדה, עצבנות, ירידה במצבי רוח, היעדר מוטיבציה.
  • מישור קוגניטיבי - ירידה בזכרון, בריכוז, מחשבות פסימיות אודות עצמי  ויכולותיי. 
  • מישור התנהגותי - כדוגמת הימנעות מעשייה וצמצום פעילות קודמת בכל תחומי החיים או בחלקם או לחילופין ניסיון "לברוח " מהתחושה הקשה באמצעות התמכרות התנהגותית או שימוש בחומרים.

התהליך הטיפולי כולל בתוכו התערבות בכל אחד מהמישורים שהוזכרו; התייחסות לתפיסותיו של האדם לגבי עצמו וכלפי העולם הסובב אותו והחלפת היגדים קטסטרופאליים בהיגדי התמודדות, זיהוי רגשות ועוצמתם, הפחתת הסימפטומים הגופניים והחלפת דפוס ההימנעות בעידוד פעולות אקטיביות ליציאה מהמשבר ומהחרדה. כל זאת תוך התאמת התהליך הטיפולי לקצב ולאיפיונים הייחודיים של המטופל ושל המצב.